პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants

WebHostingLabსტუდენტებს ვთხოვთ, ყურადღებით გაეცნონ გარიცხვის წესებს და გაითვალისწინონ. 


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე