პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants
websiteგთხოვთ აუცილებლად გაეცნოთ გარიცხვა-ში მოთავსებულ ინფორმაციას.


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი
სტუდენტები

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

ყველა უფლება დაცულია © 2014 | Echolab