პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants


ლექციებზე რეგისტრაცია დაიწყება 25 აგვისტოდან. ლექციები დაიწყება 8 სექტემბრიდან.


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე