პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants


I შუალედურის განრიგი უკვე გამოქვეყნებულია.
ვისაც უწევს უკვე მეორე სემესტრის გამოტოვება, გთხოვთ სასწრაფოდ მოხვიდეთ და დაწეროთ აკადემიური შვებულების განცხადება!


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე