პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants

WebHostingLabსტუდენტებს ვთხოვთ, ყურადღებით გაეცნონ გარიცხვის წესებს და გაითვალისწინონ. 
ლექციებზე რეგისტრაცია დაიწყო 26 იანვრიდან (14:00 საათის შემდეგ). ინსტრუქციებს დაწვრილებით გაეცანით: ლექციებში.  ლექციების გრაფიკი გამოქვეყნდება ლექციების დაწყებამდე.


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე

ყველა უფლება დაცულია © 2014 | Echolab