პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants


მიმდინარეობს ინგლისურენოვანი P2 ჯგუფის დაკომპლექტება!


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე