პროფესიონალ ბუღალტერთა
ინსტიტუტი


Institute of
Professional Accountants

WebHostingLabსტუდენტებს ვთხოვთ ყურადღებით გაეცნონ გარიცხვის წესებს და გაითვალისწინონ მომდევნო სემესტრისათვის.                                                                                                         


ქართული სექტორი
ინგლისური სექტორი

ACCA news
Information
ვაკანსია
ვინ არის ხაზზე